ΥΔΡΑΫΛΙΚΕΣ ΑΡΠΑΓΕΣ για ΦΟΡΤΗΓΑ και ΤΣΑΠΕΣ

Οι φημισμένες αρπάγες P-7R και P-3M/5 ξανά στην αγορά.
P-7R για ΤΣΑΠΑ  € 5,900 με μηχανική περιστροφή (+ΦΠΑ 24)
P-3M/5 για ΓΕΡΑΝΟ € 2,950 με μηχανική περιστροφή (+ΦΠΑ 24%)

active