ΚΟΠΤΙΚΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ

Κοπτικά Μαχαίρια για όλους τους τύπους ΠρεσοΨάλιδων και Αλλεστικών μηχανημάτων Μετάλλων,
Καλωδίων και Πλαστικών που λειτουργούν στην Ελλάδα της Αγγλικής εταιρείας TYZACK.
Δείτε την ιστοσελίδα της TYZACK

active