ΑΡΠΑΓΕΣ

ΥΔΡΑΫΛΙΚΕΣ ΑΡΠΑΓΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 

Υδραϋλική αρπάγη POT για γερανούς φορτηγών και τσάπες με 4/5/6 νύχια και χωρητικότητα 90 – 400 λίτρα.
POT 255/5   € 3,400,     POT SR   € 4,050     (+ΦΠΑ 24%)
POT 265/6   € 3,700,     POT SR   € 4,350
Πατήστε στην εικόνα για τεχνικά χαρακτηριστικά.

pot 450x450

______________________________________________________________________
Υδραϋλική αρπάγη POT S για γερανούς φορτηγών και τσάπες με 6 νύχια και χωρητικότητα 275 και 315 λίτρα.
POT S 275/6   € 3,800     (+ΦΠΑ 24%)
POT S 315/6   € 4,100
Πατήστε στην εικόνα για τεχνικά χαρακτηριστικά.

pot s 450x450

______________________________________________________________________
Υδραϋλική αρπάγη POT H για γερανούς φορτηγών Ζ με 5/6 νύχια και χωρητικότητα 280 λίτρα.
POT H 280/5   € 4,250     (+ΦΠΑ 24%)
POT H 280/6   € 4,600
Πατήστε στην εικόνα για τεχνικά χαρακτηριστικά.

pot hz 450x450

______________________________________________________________________
Υδραϋλική αρπάγη POT P για τσάπες με 5/6 νύχια και χωρητικότητα 400 – 800 λίτρα.
POT P 405/5   € 6,850          POT P 415/6   € 7,500     (+ΦΠΑ24%)
POT P 505/5   € 7,200          POT P 515/6   € 7,850
POT P 605/5   € 7,450          POT P 615/6   € 8,100
POT P 805/5   € 10,600        POT P 815/6   € 11,200
Πατήστε στην εικόνα για τεχνικά χαρακτηριστικά.

pot p excavators 450x450

______________________________________________________________________
Υδραϋλική αρπάγη PVT για γερανούς φορτηγών και τσάπες με 5/6 νύχια και χωτητικότητα 155 – 490 λίτρα.
PVT 155/5   € 2,600     (+ΦΠΑ 24%)
PVT 260/6   € 3,500
PVT 370/6   € 4,300
PVT 490/6   € 5,400
Πατήστε στην εικόνα για τεχνικά χαρακτηριστικά.

pvt 450x450

______________________________________________________________________
Υδραϋλική αρπάγη POT PVT P για τσάπες με προστασία κυλίνδρων, 5/6 νύχια και χωρητικότητα 500 – 800 λίτρα.
PVT P 500/5   € 8,800            PVT P 510/6   € 9,250     (+ΦΠΑ 24%)
PVT P 600/5   € 11,400          PVT P 610/6   € 11,950
PVT P 800/5   € 12,000          PVT P 810/6   € 12,500
Πατήστε στην εικόνα για τεχνικά χαρακτηριστικά.

pot pvt p excavators 450x450

active