ΥΔΡΑΫΛΙΚΗ ΑΡΠΑΓΗ SHT 306 ΜΕ ΥΔΡΑΫΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ GR 603

active